Header Stichting Wensambulance Utrecht

Onze Organisatie

De stichting WensAmbulance Utrecht heeft als doel: het op professionele wijze vervoeren van personen in hun (pre)terminale fase volgens, in overeenstemming met de door hen gewenste wensen en het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Waarom deze voorziening?

De reguliere ambulancediensten mogen patiënten alleen vervoeren naar of van een zorginstelling. De WensAmbulance voorziet in de behoefte van de zieke om voor de laatste keer een uitstapje te maken naar zijn of haar geliefde plek. Voor alle duidelijkheid merken we op dat het bij de WensAmbulance om een door vrijwilligers breed gedragen initiatief gaat, waarbij juist samenwerking en afstemming gezocht wordt met professionele en vrijwilligersorganisaties, die op aanverwante terreinen werken. We denken niet in termen van concurrentie!

Op dit moment hebben wij 1 ambulance om volwassenen en kinderen in hun (pre) terminale levensfase, dan wel bedlegerig zijn, professioneel en comfortabel liggend vervoer aan te bieden ten einde een door hen geuite wens of behoefte in vervulling te doen gaan.

Een team van meerdere coördinatoren zullen de binnenkomende wensen beoordelen en omzetten in een uit te voeren rit.
Voor de uitvoering van de ritten komen er twee groepen vrijwilligers: een groep medische professionals en een groep chauffeurs.

Daarnaast zijn diverse vrijwilligers actief om fondsen te werven.

Het bestuur van de stichting bestaat uit Hans Agterberg (voorzitter), Peter van ’t Pad (penningmeester), Els van Logchem (Secretaris), Jolanda Dekker (algemeen bestuurslid), Vacature voor nog een algemeen bestuurslid.

De stichting heeft de ANBI-status.