ANBI-aanvraag

Stichting WensAmbulance Utrecht heeft van de belastingdienst de ANBI-status toegekend gekregen.

Naam:

Stichting WensAmbulance Utrecht

Fiscaal nummer:

8565.27.105

Postadres:

Graaf Willemlaan 76
3434 RP Nieuwegein

Doelstelling:

De stichting WensAmbulance Utrecht heeft als doel: het op professionele wijze vervoeren van personen in hun (pre)terminale fase conform de door hen gewenste wensen en het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
De stichting beoogt het algemeen nut.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het exploiteren van een of meerdere ambulances.

In de oprichtingsakte zijn de statuten van de stichting opgenomen.

Organisatie & Bestuur:

Het bestuur heeft een Ondernemingsplan opgesteld.

Beloningsbeleid:

De stichting WensAmbulance Utrecht is een vrijwilligersorganisatie. Gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd bij het bestuur.

Activiteiten:

Het bestuur heeft een activiteiten rapport opgesteld.

Een overzicht van de activiteiten van 2018.

Een overzicht van de activiteiten van 2019.

Verantwoording financiën:

Hier vindt u de Jaarrekening 2016 inclusief een toelichting.

Hier vindt u de Jaarrekening 2017 inclusief een toelichting.

Hier vindt u de Jaarrekening 2018 inclusief een toelichting.

Hier vindt u de Jaarrekening 2019 inclusief een toelichting.

Hier vindt u de Jaarrekening 2020 inclusief een toelichting.

Hier vindt u de Jaarrekening 2021 inclusief een toelichting.